menu

Tahapan pembenihan bayam hijau

Cara membenihkan bayam hijau ala Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan, Serikat Petani Indonesia. Bayam merupakan tanaman semusim yang mudah dibudayakan. Dibanding usaha budidayanya, usaha pembenihan bayam lebih menguntungkan. Namun perlu ketekunan dalam melaksanakannya.